Fyzikální vlastnosti extrudovaného polystyrenu XPS

Fyzikální vlastnosti extrudovaného polystyrenu XPS - ČSN EN 13164

Typ materiáluJednotkaXPS 300 - SFXPS 500 - SFXPS 300 GXPS 200 G
Povrch desky hladkýhladkývroubkovanývroubkovaný
Provedení hran ozubozubrovná hranarovná hrana
Napětí v tlaku při 10% stlačeníkPaCS(10/Y)300
≥ 300
CS(10/Y)500
≥ 500
CS(10/Y)300
≥ 300
CS(10/Y)200
≥ 200
Dotvarování tlakemkPaCC(2/1,5/50) 130
130
CC(2/1,5/50) 180
180
CC(2/1,5/50) 130
130
Maximální teplota pro použití°C75757575
Součinitel tepelné vodivosti (výpočtová hodnota)W/m.K  0,035 (≤ 80 mm)
0,038 (100–180 mm)
0,042 (≥ 200 mm)
Dlouhodobá navlhavost
- kapilární
obj. %0000
Dlouhodobá navlhavost
- při difuzi
obj. %WD(V)3
≤ 3 %
WD(V)5
≤ 5%

Důležité upozornění:
Extrudovaný polystyren BACHL XPS není dlouhodobě odolný proti působení UV záření ani proti sálavému teplu a je určen pro trvalé použití při teplotách pouze do 75 °C.
Při přikrytí extrudovaného polystyrenu tmavými fóliemi nebo fi ltračními rohožemi může vlivem slunečního záření dojít k vývinu vyšších teplot, což nevyhnutelně vede k deformaci jednotlivých desek. Tomu lze předejít vhodným způsobem pokládky izolačního souvrství, tzv. „kousek po kousku“, kdy bezprostředně po zakrytí extrudovaného polystyrenu fólií je fólie překryta další vrstvou, která ochrání před zvyšováním teploty vlivem slunečního záření.