Fyzikální vlastnosti PIR

Fyzikální vlastnosti PIR - ČSN EN 13165

VlastnostJednotkaPIR speciální rouno PIR minerální rounoPIR Alu fólie
Povrchová úprava speciální rounominerální rounoAlu fólie
Součinitel tepelné vodivosti
(výpočtová hodnota)
W/m . K0,029 (do 60 mm)0,027 ( 80 až 100 mm)
0,026 (od 120 mm)
0,024 (do 60 mm)
0,023 (od 80 mm)
Faktor difuzního odporu
dle DIN 4108
µdesky s Alu-fólií jsou téměř paronepropustné40–200
Napětí v tlaku při 10% stlačeníkPaCS (10/Y) 100
≥ 100
Dotvarování tlakem (po 20 letech, stlačení < 2%)kPaCC (i1/i2 /20) 20
≥ 20
Pevnost ve smykukPa80 – 120
Pevnost v ohybukPa250 – 500
Nasákavost po 28 dnechobj. %1 – 2,5
Teplotní odolnost° C-30 až + 90
krátkodobá odolnost proti horkému bitumenu do 250 °C