Přehled základních vyráběných typů EPS

Přehled základních vyráběných typů EPS a klasifikace jejich vlastností podle ČSN EN 13163

EPSEPS SEPS 70EPS 100EPS 150EPS 200EPS 70 FEPS 100 FEPS PEPS T
EXTRAPOREXTRAPOR 100EXTRAPOR 150EXTRAPOR 70 FEXTRAPOR 100 F
Součinitel tepelné vodivosti
EPS (W/m . K)
0,0420,0390,0370,0350,0340,0390,0370,0340,045
Součinitel tepelné vodivosti
EXTRAPOR (W/m . K)
0,0310,030,0320,031
Odchylka tloušťky TT(2)
± 2 mm
T(2)
± 2 mm
T(2)
± 2 mm
T(2)
± 2 mm
T(2)
± 2 mm
T2
± 1 mm
T(1)
± 1mm
T(2)
± 2mm
T(0)
min: 0
max: 10%
Odchylka délky LL(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
L(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
L(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
L(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
L(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
L(2)
± 2 mm
L(2)
± 2 mm
L(2)
± 2 mm
L(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
Odchylka šířky WW(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
W(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
W(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
W(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
W(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
W(2)
± 2 mm
W(2)
± 2 mm
W(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
W(3)
± 0,6% nebo
± 3 mm
Pravoúhlost SS(5)
± 5 mm/m
S(5)
± 5 mm/m
S(5)
± 5 mm/m
S(5)
± 5 mm/m
S(5)
± 5 mm/m
S(2)
± 2 mm/m
S(2)
± 2 mm/m
S(2)
± 2 mm/m
S(5)
± 5 mm/m
RovinnostPP(10)
10 mm
P(10)
10 mm
P(10)
10 mm
P(10)
10 mm
P(10)
10 mm
P(3)
3 mm
P(3)
3 mm
P(3)
3 mm
P(10)
10 mm
Pevnost v ohybu
BS (kPa)
BS 75BS 115BS 150BS 200BS 250BS 115BS 150BS 250BS 50
Napětí v tlaku
CS (10) kPa
CS (10) 50CS (10) 70CS (10) 100CS (10) 150CS (10) 200CS (10) 70CS (10) 100CS (10) 200
Rozměrová stabilita
DS (N)
DS (N) 5DS (N) 5DS (N) 2DS (N) 2DS (N) 2DS (N) 2DS (N) 2DS (N) 2DS (N) 5
Rozměrová stabilita
DS (70,-)
DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1DS (70,-) 1
Deformace tlakem
DLT (1)
DLT (1) 5DLT (1) 5DLT (1) 5DLT (1) 5DLT (1) 5
          
Pevnost v tahu
TR (kPa)
TR 100TR 150TR 150
Dynamická tuhost SDSD 10 – SD 50
Stlačitelnost CPCP 2 – CP 5
Nasákavost WL (T)WL (T) 5
Nasákavost WL(P)
(kg/m3)
0,50,5
Faktor difuzního odporu
^(-)
20–4020–4030–7030–7040–10020–4030–7030–10020–40
Pevnost ve smyku
(kPa)
5050
Reakce na oheňEEEEEEEEE
Objemová hmotnost
(kg/m3)
11–1513,5–1818–2323–2828–3513,5–1818–2325–3510–20