Výrobky PUR/PIR

Izolační materiály PUR mají nízkou objemovou hmotnost, díky čemuž jsou velmi lehké a poskytují vysoký izolační výkon již při malých tloušťkách. Pokud je pro vás důležité ekologické a zdravé stavění, můžete PUR jako izolační materiál bez obav použít. PUR byl několikrát testován a oceněn. Například ekologická značka "pure life®" označuje materiály, které jsou zdravotně nezávadné, a splňují přísná kritéria a požadavky na emise ovzduší v interiéru.

Výhody PUR/PIR

  • Efektivní. PUR/PIR je mimořádně účinný s velmi nízkou tepelnou vodivostí při vysokém izolačním výkonu. Desky se vyrábějí v úrovních deklarované tepelné vodivosti 0,022 až 0,027 W(mK).
  • Pevnost v tlaku. Vysoká pevnost v tlaku, při 10% stlačení je jeho hodnota 100 kPa až 150 kPa 
  • Pevnost v ohybu. Pevnost v ohybu izolačních materiálů je důležitá zejména pro průmyslové stavby. Například pro izolaci profilů z trapézových ocelových plechů s velkými roztečemi horních pásů. PUR izolační desky pevnost v ohybu 250 až 500 kPa nebo i více.
  • Difuzně uzavřený. Číslo difuzního odporu vodní páry se u tuhé PUR/PIR pěny pohybuje mezi 40 a 200. Izolační desky PUR/PIR ALU jsou téměř parotěsné. Nasákavost po 28 dnech skladování pod vodou je přibližně 1 až 2,5 % objemu.
  • Odolný. PUR/PIR  izolační materiály jsou odolné proti hnilobě a stárnutí. PUR je také odolný vůči rozpouštědlům používaným ve stavebnictví, např. v tmelech. Izolační materiály PUR nabízejí stálou kvalitu výrobku po celou dobu životnosti budovy.
  • Bezpečný. Izolační materiály PUR jsou rozměrově stálé a netaví se ani při vysokých teplotách - nehrozí tedy riziko doutnajícího požáru. V oblasti izolace stropů suterénů se používají izolační desky PUR s minerálními vrchními vrstvami.