Profil společnosti BACHL

Firma BACHL je mezinárodní koncern s výrobními závody v Německu, Česku a Maďarsku . Vyrábí moderní izolační hmoty z polystyrenu a polyuretanu, polyetylenové stavební a balicí fólie a parozábrany, stavební výrobky z betonu, plastová okna a dveře. Součástí palety výrobků a služeb jsou pozemní a inženýrské stavební práce a realizace stavebních projektů na klíč v průmyslovém i soukromém sektoru.


V České republice je firma BACHL vnímána především jako významný výrobce a dodavatel tepelně izolačních materiálů a polyetylenových fólií. Naše výrobky jsou distribuovány vlastní kamionovou dopravou v krátkých dodacích lhůtách k obchodním partnerům i na stavby po celém území České republiky i do zahraničí.

V oblasti služeb pro zákazníky nabízíme

 • Technický servis a poradenství při řešení návrhů skladeb stavebních konstrukcí.
 • Technický servis a poradenství při výběru vhodných tepelně izolačních materiálů.
 • Provádíme tepelně fyzikální výpočty.
 • Navrhujeme řešení vyspádování plochých střech včetně kladečských plánů.
 • Poskytujeme řešení CAD-detailů stavebních konstrukcí.

Hlásíme se k principům udržitelnosti

Snažíme se naší činností přispívat k naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs – Sustainability Development Goals).

 • Náš přístup k dlouhodobé udržitelnosti stojí na těchto základních principech:
 • Hlásíme se k principům udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.
 • Naše výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k udržitelnosti.
 • Naše výrobní technologie je bezodpadová, používáme nejmodernější dostupné technologie.
 • Dlouhodobě se snažíme využívat jako část vstupů i recyklované suroviny, jejich podíl chceme v budoucnu dále zvyšovat.
 • Dbáme na to, aby obaly, které k nám přijdou od našich dodavatelů, byly po skončení jejich funkce opět recyklovány a mohly dál sloužit.
 • Snažíme se trvale snižovat spotřebu energií a vody.
 • Efektivní a udržitelná doprava a logistika výrobků