Profil společnosti BACHL

Firma BACHL je mezinárodní koncern s výrobními závody v Německu, Česku a Maďarsku . Vyrábí moderní izolační hmoty z polystyrenu a polyuretanu, polyetylenové stavební a balicí fólie a parozábrany, stavební výrobky z betonu, plastová okna a dveře. Součástí palety výrobků a služeb jsou pozemní a inženýrské stavební práce a realizace stavebních projektů na klíč v průmyslovém i soukromém sektoru.

V České republice je firma BACHL vnímána především jako významný výrobce a dodavatel tepelně izolačních materiálů a polyetylenových fólií. Naše výrobky jsou distribuovány vlastní kamionovou dopravou v krátkých dodacích lhůtách k obchodním partnerům i na stavby po celém území České republiky i do zahraničí.

V oblasti služeb pro zákazníky nabízíme

 • Technický servis a poradenství při řešení návrhů skladeb stavebních konstrukcí.
 • Technický servis a poradenství při výběru vhodných tepelně izolačních materiálů.
 • Provádíme tepelně fyzikální výpočty.
 • Navrhujeme řešení vyspádování plochých střech včetně kladečských plánů.
 • Poskytujeme řešení CAD-detailů stavebních konstrukcí.

Jsme držitelem zlatého certifikátu CSR-společensky odpovědná firma od společnosti EcoVadis

Naše firma se v roce 2021 stala držitelem certifikátu společensky odpovědná firma - CSR od certifikační společnosti EcoVadis. Podařilo se nám dosáhnout nadprůměrného hodnocení a získali jsme Zlatý certifikát , na který dosáhne jen 5% firem. Děkujeme všem našim zaměstnancům a partnerům, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Dokázali jsme , že i zpracování plastů může být společensky odpovědné a šetrné k životnímu prostředí. Bereme toto ohodnocení jako náš závazek do budoucna a budeme se dále zlepšovat zejména v oblasti ekologických dopadů naší výroby a našich výrobků.

Hlásíme se k principům udržitelnosti

Snažíme se naší činností přispívat k naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs – Sustainability Development Goals).

 • Náš přístup k dlouhodobé udržitelnosti stojí na těchto základních principech:
 • Hlásíme se k principům udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.
 • Naše výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k udržitelnosti.
 • Naše výrobní technologie je bezodpadová, používáme nejmodernější dostupné technologie.
 • Dlouhodobě se snažíme využívat jako část vstupů i recyklované suroviny, jejich podíl chceme v budoucnu dále zvyšovat.
 • Dbáme na to, aby obaly, které k nám přijdou od našich dodavatelů, byly po skončení jejich funkce opět recyklovány a mohly dál sloužit.
 • Snažíme se trvale snižovat spotřebu energií a vody.
 • Efektivní a udržitelná doprava a logistika výrobků

Provoz bez mikroplastů

Naše společnost patří svojí velikostí a zpracovaným ročním množstvím téměř 30 000 tun mezi významné zpracovatele plastů. Uvědomujeme si, že s plasty je spojena i problematika mikroplastů. Pojem mikroplasty je užíván pro různorodé úlomky plastů o velikosti od 100 nanometrů až po
5 milimetrů, které se mohou vyskytovat ve vodě, ve vzduchu i v půdě a způsobovat tak znečištění a další komplikace pro ekosystém.Naše suroviny pro výrobu polystyrenu i fólií mohou být považovány za mikroplasty, stejně jako např. malé úlomky desek z polystyrenu. Přestože celosvětový podíl suroviny z našeho oboru je z pohledu mikroplastů velmi malý, rozhodli jsme se i my přispět naší iniciativou ke snížení úniků mikroplastů do přírody.

Prostřednictvím našeho zapojení do českého národního sdružení pro pěnový polystyren (EPSCR) a evropské asociace (EUMEPS) jsme se v uplynulém roce začali intenzivně zabývat problematikou mikroplastů. Navázali jsme na iniciativu OCS (Operation Clean Sweep) neboli „Čistě zametený provoz“. Tato iniciativa vznikla kolem roku 1996 v USA a postupně se rozšířila do celého světa a má za cíl pomoci zabránit úniku mikroplastů do přírody. Týká se především výrobců v chemickém a plastikářském průmyslu.
V roce 2021 jsme zahájili aktivní přípravu našich výrobních závodů k tomu, abychom mohli co nejdříve projít certifikací OCS. Po úspěšném auditu jsme dne 20.4.2022 získali od Sdružení EPS jako první výrobce polystyrenu v ČR certifikát „ Provoz bez mikroplastů “ pro závod Modřice.