Perlit


Perlit HY

Perlit HY je hydrofobizován. Je možné ho použít jako zásyp do cihlových tvárnic pro zlepšení izolačních vlastností zdiva.

Obsah pytle
litrů
PaletyHmotnost
kg/pytel
Spotřeba materiálu
litr/m2 . cm
Cena Kč/pytel
bez DPH
 pytlům3   
100242,49,012380,-

Perlit DS

Suchý izolační zásyp do prostoru mezi krokvemi šikmých střech a do stropních konstrukcí.

Izolace beze spár a tepelných mostů, čistý přírodní produkt, jednoduché provedení, nehořlavý materiál, skupina tepelné vodivosti 050.

Obsah pytle
litrů
PaletyHmotnost
kg/pytel
Spotřeba materiálu
litr/m2 . cm
Cena Kč/pytel
bez DPH
 pytlům3   
100242,49,011 (střechy)
10 (stropy)
350,-

Perlit ES

Vyrovnávací zásyp pro lité betonové a asfaltové podlahové konstrukce.

Neomezená výška zásypu, nehořlavý materiál, odolný vůči vlhkosti, skupina tepelné vodivosti 050.

Obsah pytle
litrů
PaletyHmotnost
kg/pytel
Spotřeba materiálu
litr/m2 . cm
Cena Kč/pytel
bez DPH
 pytlům3   
100242,49,012350,-