Nejlepší způsob jak izolovat šikmou střechu

BACHL tecta - PUR

BACHL tecta-PUR je systém pro izolaci šikmých střech.
Při izolaci šikmých střech je třeba zodpovědět dvě zásadní otázky, a to jaký použít tepelně izolační materiál a kde v rámci stavební konstrukce umístit tepelnou izolaci.

Mimořádné užitné vlastnosti systému BACHL tecta - PUR jsou dány především díky jednoznačné odpovědi na dvě předchozí otázky.
Zvoleným tepelně izolačním materiálem je pěnový polyuretan. Pěnový polyuretan má nejlepší tepelně-izolační vlastnosti ze všech používaných materiálů a již při relativně malých tloušťkách izolační vrstvy lze vyhovět současným požadavkům na zateplení šikmých střech. Polyuretan však nabízí velkorysá řešení i do budoucna. Dobře dosažitelné jsou i požadavky pro nízkoenergetické, popř. energeticky pasivní domy.

Druhou zásadní otázkou je umístění tepelné izolace. Systémy BACHL tecta-PUR využívají z tepelně-technického hlediska nejvýhodnější umístění izolace - nad krokve. Odpadává tak nutnost kompenzovat vliv tepelných mostů a navíc je možné ponechat z vnitřní strany viditelnou konstrukci krovů a docílit působivý vzhled podkroví.

Přednosti systému BACHL tecta - PUR

Příjemné prostředí interiéru
Dokonalá izolace střechy zajistí optimální teplotu na vnitřní straně střešní konstrukce a celorořně velmi příjemné podmínky pro práci nebo bydlení.

Příznivý vliv na celou střešní konstrukci
Celá konstrukce krovu střechy je umístěna pod tepelnou izolací a je chráněna před výkyvy teplot a vlhkostí. Krokve jsou během provozu méně namáhány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Celoplošná izolace bez tepelných mostů
Panely BACHL tecta-PUR mají po celém obvodě upraveny hrany na pero a drážku se speciálním profilem a při jejich pokládce nevznikají žádné mezery. Fólie na horní straně panelů jsou opatřeny samolepícími přesahy pro zajištění celoplošné izolace před povětrnostními vlivy.

Vysoká variabilita při uspořádání vnitřního prostoru
Veškerá izolace je umístěna nad krokvemi, takže nedochází ke zmenšování vnitřního prostoru. Ponecháním viditelné konstrukce krovu je možné vytvořit velmi působivou architekturu interiéru. Je však možné i vytvoření moderního vzhledu podkroví s použitím sádrokartonu.

Krátká doba výstavby
Díky velkému formátu panelů 2500 x 1250 mm a s pomocí systémových šroubů BACHL je možné provést pokládku v krátkém čase.

Není nutná ppídavná paropropustná fólie
Panely BACHL tecta-PUR mají na horní straně ochrannou vrstvu se samolepícími přesahy, která plní funkci pojistné hydroizolační vrstvy, takže již není třeba žádná další horní fólie.

Řešení pro každou střechu
S řadou výrobků BACHL tecta-PUR je možné vyřešit izolaci střech podle Vašich individuálních požadavků - napp. BACHL tecta-PUR FSB pro střechy s břidlicovou, plechovou nebo vláknitocementovou krytinou.

Vynikající izolační vlastnosti
Polyuretan má nejlepší tepelně-izolační schopnost za všech používaných materiálů.

Nižší tloušťka izolační vrstvy
Díky vynikajícím vlastnostem polyuretanu je možné dosáhnout vysokého izolačního výkonu a přitom redukovat tloušťku izolace až o 40% ve srovnání s jinými materiály.

Montážní pokyny